Sau đây Suativi24h.com sẽ hướng dẫn các bước xoá ứng dụng trên Smart tivi LG để có thêm không gian lưu trữ các ứng dụng khác.

Các bước xoá ứng dụng trên tivi LG

Bước 1 - Nhấn nút hình "ngôi nhà" trên điều khiển tivi.

Bước 2 - Tìm đến ứng dụng muốn xoá.

Bước 3 - Nhấn giữ nút chọn trên điều khiển tivi.

Bước 4 - Nhấn nút di chuyển xuống.

Bước 5 - Tiếp theo, nhấn nút di chuyển lên.

Bước 6 - Nhấn nút chọn.

Bước 7 - Chọn "" để xoá.